Az ellátásról

Az Ikva Nyugdíjas Otthonban egyszeri használatba vételi díj befizetésével élethosszig tartó lakhatást és gondozást, az 1993. évi III. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározottak szerinti ellátást biztosítunk egy és két személyes lakrészekben.

A használati jog nem örökölhető, az ellátásért személyi térítési díjat kell fizetni.

A Balfi utcai intézményben az ellátás 7 részlegen történik, ahol 1 – 2 – 3 – 4 ágyas szobában kerülnek elhelyezésre a gondozottak. Személyi térítési díj ellenében gondozást, átlagos ápolást és az 1993. évi III. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározottak szerinti ellátást biztosítunk.

Az Időskorúak Gondozóháza a Balfi úti telephelyen van. Személyi térítési díj ellenében gondozást, átlagos ápolást és teljes körő ellátást biztosítunk. Az Időskorúak Gondozóházába ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra nyújtható a teljes körő ellátás, illetve különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosának szakvéleményét figyelembe véve egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.

Egészségügyi ellátás

Intézményünk biztosítja az igénybe vevők egészségügyi ellátását, az egészség megőrzését, életvitelre, diétára vonatkozó tanácsadást, felvilágosítást.
Gondoskodunk a gondozottak rendszeres orvosi felügyeletéről, szükség szerint ápolásáról illetve – lehetőségeinkhez mérten – szakápolásáról, szakorvosi ellátáshoz, kórházi kezeléshez, rehabilitációhoz való hozzájutásáról, a törvényben meghatározott gyógyszer- és gyógyászati segédeszközökkel való ellátásáról.
Intézményünk elvégzi, illetve gondoskodik a szükséges szűrővizsgálatok, az orvosok által elrendelt vizsgálatok elvégzéséről és az Intézmény keretein belül megoldható gyógykezelésről.

Szakorvosi ellátás

 • Intézményünk orvosa, (betegeink háziorvosa) pszichiáter szakorvos.
 • Bőrgyógyászati szakrendelés működik heti 3×2 órában.
 • Belgyógyászati szakellátást biztosítunk napi 4 órában.
 • Szemész szakorvost foglalkoztatunk heti 2 órában.
 • Neurológiai szakellátás heti 2 órában.

Fizikai ellátás

Biztosítjuk az ellátó részlegek biztonságos kialakítását, megfelelő világítását, a lakószobák, fürdők, mellékhelyiségek, kiszolgáló helyiségek tisztaságát. Minden részlegen található foglalkoztatás céljára szolgáló helyiség. Elhelyeztünk tájékozódást segítő eszközöket, feliratokat. Látogató fogadására alkalmas helyiséget biztosítunk. Intézményünk szépen parkosított, padokkal, napernyőkkel felszerelt udvarral rendelkezik, melyet lakóink a házirendben rögzített módon használhatnak.

A fizikai ellátás keretein belül biztosítjuk a lakók testi-lelki komfortját, kielégítjük higiénés, mozgási, táplálkozási, szükségletét, amennyiben a gondozott fizikai, egészségi és mentális állapota ezt szükségessé teszi.

Intézményünkben valamennyi lakó ellátása személyre szabott egyéni gondozási terv alapján történik, amit az intézetbe kerülés után két héten belül elkészítünk.

A gondozási tervet diplomás ápoló, szakképzett ápoló, szociális gondozó, mentálhigiénés szakasszisztens, foglalkoztató nővér és az osztályvezető ápoló készíti el valamennyi gondozottról az egyéni szükségleteket figyelembe véve. Az ellenőrzést az igazgató, az intézetvezető főnővér, a mentálhigiénés csoportvezető és az osztályvezető nővérek rendszeresen végzik. A gondozási terv gondozási anamnézis alapján készül, magába foglalja a fizikai ellátást, az egészségügyi szolgáltatást, a mentálhigiénés gondozást és az egyénre szabott foglalkoztatást. A gondozási dokumentáció felülvizsgálatát évente végezzük.

Módosítjuk, ha a lakó gondozási problémája megoldódott, ha nem értük el a kitűzött célt, új problémát állapítottunk meg vagy kiderül, hogy a célok nem reálisak.

Gondozási lapon dokumentáljuk a gondozási tervben meghatározott tevékenységek elvégzését. A gondozási terv végrehajtása team-munkában történik (háziorvos, szakorvosok, diplomás ápolók, szakápolók, szociális gondozók, segédápolók, mentálhigiénés szakasszisztens, foglalkoztató nővér, gyógytornász, mozgásterapeuta), a gondozási csoport valamennyi tagja részt vesz benne. A gondozottal kapcsolatos tevékenységek koordinációját az ezzel megbízott gondozó és osztályvezető nővér végzi és az intézetvezető főnővér irányítása és ellenőrzése mellett.

Demens betegek ellátása

A szakma szabályai szerint minden részlegünkön látunk el demens betegeket. Ezen kívül külön demens részleg is működik.

Demens lakóink számára speciális bánásmód biztosítása szükséges, amely megfelel megváltozott szükségleteiknek. Célunk csökkenteni a mentális és pszichés hanyatlást szinten tartani a még meglévő funkciókat, javítani életminőségüket. Ellátásuk magas szintű elméleti és gyakorlati tudással rendelkező szakdolgozókkal oldható meg.

Speciális szükségleteinknek megfelelően fontos a biztonságos környezet kialakítása, a tájékozódást segítő szimbólumok alkalmazása és a használati eszközök célszerű megválasztása.

Foglakoztatásuknál előtérbe kell helyezni a tüneteikre irányuló foglalkoztatási formákat pl.: memória tréning, és az alapvető életműködéseket segítő foglakozásokat.

A bentlakásos otthonokban élő demens betegek állapotát jelentősen meghatározza, hogy az intézmény milyen gondozási feltételeket nyújt és mennyire tud inger gazdag stimuláló környeztet és közösséget kínálni.

A demencia centrum által regisztrált súlyos demens lakóink száma átlagosan 70 fő körül mozog.

Foglalkoztatás

A foglalkoztatás feladata: az intézmény lakói részére hasznos, élménydús időtöltés biztosítása, az egyéni gondozási tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően. A foglalkoztatás napi, heti, havi illetve éves foglalkoztatási terv szerint történik.

A foglalkoztatásban jelentős szerepe van a foglalkoztató nővéreknek, akik szervezik a programokat, de természetesen részt vállalnak a feladatok megvalósításából a szakmai TEAM tagjai is, illetve az intézmény összes dolgozója.

Jó kapcsolatokat építettünk ki a város általános illetve középiskoláival, akik ünnepi előadásokat tartanak, kulturális programjainkon részt vesznek.

A foglalkoztatás formái

 • Az aktivitást segítő fizikai tevékenységek (séta, sporttevékenység, fekvőbetegek levegőztetése, ágytorna, mobilizálás stb.).
 • A szellemi és szórakoztató tevékenységek (pl. előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás).
 • Nagyon népszerű a dalárda, melynek tagjai rendszeresen fellépnek az intézmény rendezvényein. A nosztalgia kávéház keretében régi dalok hallgatásával, finom sütemények és kávé mellett az emlékek felidézésére van lehetőség. Az irodalmi kávéházban irodalmi műveket beszélnek meg, olvasnak fel.
 • A kulturális tevékenységek (pl. rendezvények, ünnepségek, színház-, mozi-, múzeumlátogatások, kirándulások, csereüdülések, kiállítások stb.).
 • Kreatív foglalkozások pl.: hímzés, varrás, tojásfestés, díszek készítése, az intézmény évszakhoz illetve eseményekhez kötött feldíszítése stb.
 • A szabadidő hasznos eltöltésének keretében a lakók kisegítő tevékenységet végeznek (varrás, takarítás, harangozás, növények gondozása), melyért munkajutalmat kapnak.
 • A foglalkoztatás keretében gondozzák az intézeti sírokat is.

Érdek-képviseleti fórum

 • Az ellátottak a jogaik, érdekeik érvényesítése céljából érdek-képviseleti fórum működik.
 • Az Érdek-képviseleti Fórum tagjai az Intézmény lakóinak, dolgozóinak, a lakók hozzátartozóinak és a fenntartó választott képviselőiből áll.
 • A működés részletes szabályait az Érdek-képviseleti Fórum Szabályzata tartalmazza.
 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek megfelelően az intézményben a gondozottak az ellátással kapcsolatos problémáikkal, panaszaikkal az ellátottjogi képviselőhöz fordulhatnak.
 • Az ellátottjogi képviselő elérhetősége valamennyi részlegen illetve a főbejáratnál lévő faliújságon kifüggesztésre került.

A soszi.hu a legjobb felhasználói élmény érdekében sütiket használ. A honlap további használatához a sütik kezelését el kell fogadnia. További információ

A süti beállítások ennél a soszi.hu honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás