Térítési díjak

A 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendeletben meghatározott
szakosított szociális ellátások személyi térítési díja

 

Intézmény A térítési díj mértéke
Idősek Otthona (Balfi u. 80) 90. 000 Ft/hó
Emelt Szintű Otthon (Balfi u. 80)
Egyszemélyes lakrész 99. 000 Ft/hó
Kétszemélyes lakrész 90. 000 Ft/hó
Demens ellátás 90. 000 Ft/hó
Emelt Szintű IKVA Otthon (József A. u. 5.)
Egyszemélyes lakrész 138. 000 Ft/hó
Kétszemélyes lakrész 108. 000 Ft/hó
Egyszemélyes lakrész demens ellátás 138. 000 Ft/hó
Kétszemélyes lakrész demens ellátás 108. 000 Ft/hó

 

A 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendeletben meghatározott
az Emelt Szintő Idősek Otthona igénybevételekor fizetendő egyszeri hozzájárulás mértéke

 

Emelt Szintű IKVA Otthon (József A. u. 5.)
Egyszemélyes lakrész 2. 200. 000 Ft
Kétszemélyes lakrész 2. 600. 000 Ft
Kétszemélyes lakrész (nem házaspár esetén) 1. 300. 000 Ft/fő