loader image

Hajléktalanokat
Ellátó Intézet

éjjeli menedékhely • átmeneti szállás • népkonyha • nappali melegedő • utcai szociális munka

Intézetünk hajléktalan személyek életviteléhez, éjszakai pihenéséhez, nappali tartózkodásához és érdekérvényesítéséhez nyújt segítséget.

A szociális munka eszközeivel és módszereivel támogatjuk és elősegítjük a hajléktalanságból történő kilépést, illetve egyéni szükségleteknek megfelelő, más szociális szolgáltatások és ellátás igénybevételét.

Olyan szolgáltatásokat nyújtunk, amelyek lehetővé teszik a kialakult veszélyhelyzetek elhárítását, a rászorulók védelmét, a krízishelyzetbe jutott személyek létfenntartását. Emellett lehetőségeket biztosítunk a munkába állásra, a társadalomba való visszailleszkedésre.

A szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról, szolgáltatásokról, azok hozzáférhetőségéről és az igénybevételükre vonatkozó szabályokról örömmel nyújtunk felvilágosítást. Keressen minket bizalommal!

A Hajléktalanokat Ellátó Intézet munkatársai

Utcai szociális szolgálat

(Sopron MJV közigazgatási területe)

9400 Sopron, Magyar utca 22.

+36 30 827 3761

Működési idő:
11.01-től 04.30-ig 14:00-22:00
05.01-től 10.31-ig 08:00-16:00

Ügyfélfogadás:
nyáron: H-P 12:00-14:00
télen: H-P 14:00-16:00

A szolgáltatások igénybevételének feltételei:

 • hajléktalan státusz
 • az ellátást igénylő és a szociális munkatárs együttműködése

Feladatunk az intézményes gondozással szemben bizalmatlan, az utcán életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális segítése, egészségügyi felvilágosítása preventív célzattal, valamint a célcsoport társadalmi integrációjának elősegítése a szociális munka eszközeivel.

Az utcai szociális munka leginkább közterületre „kivitt” szociális szolgáltatás. Célja egyrészt a már nyilvántartott hajléktalan személyek segítése, másrészt a még felderítetlen hajléktalan egyének, csoportok felkutatása, bevonásának kezdeményezése az ellátórendszerbe, harmadrészt az utcai életmód felszámolásával kapcsolatos tevékenységek összehangolt működtetése.

A biztosított szolgáltatások, tevékenységek formái

 • felderítés: az utcai szociális munkatársak feltérképezik a kliensek lehetséges tartózkodási helyeit, melyeket ún. szociális térképen is rögzítenek
 • az ellátási terület rendszeres bejárása: a munkatársak rendszeresen bejárják azokat a felderített területeket, ahol a kliensek tartózkodnak
 • információnyújtás, tájékoztatás, tanácsadás: a kliens által igénybe vehető szolgáltatásokról, ellátásokról, jogosultságokról
 • túlélést segítő eszközök biztosítása: esetenként konzervvel való ellátás, meleg takaróval, ruhaneművel való ellátás,
 • segítő beszélgetés, mentális gondozás
 • szociális ügyintézés: az irodában, ügyfélfogadási időben
 • adományok közvetítése
 • jelzések fogadása – visszajelzés: már felderített vagy ismeretlen hajléktalan személyekkel kapcsolatos információk, problémák rögzítése. Az utcai szociális munkatársak a bejelentést követő, lehető legrövidebb időn belül felkeresik a helyszínt, és megteszik a szükséges intézkedéseket. Fontos a jelzések pontosan megfogalmazott adattartalma, mint pl. időpont, helyszín, azonosításra alkalmas személyleírás, az esetlegesen megtett intézkedés.
 • szállítás: a kliens beleegyezésével, előre megszervezett (pl. időpontra történő megjelenés) esetben, illetve eseti jelleggel, rendkívüli helyzet kezelésére (pl. kórházba, menhelyre történő szállítás)

Nappali melegedő

9400 Sopron, Magyar utca 22.

+36 20 489 4185

A szolgáltatások igénybevételének feltételei:

 • hajléktalan státusz
 • az ellátást igénylő és a szociális munkatárs együttműködése
 • a Házirend elfogadása és betartása

 

Nappali ellátást nyújtó intézmény, amely 30 fő nappali tartózkodására, tisztálkodásuk biztosítására, szabadidejük hasznos eltöltésére ad lehetőséget.

Olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a hajléktalan személyek részére biztosít személyes életvitelt elősegítő, krízishelyzetben támaszt nyújtó, közösségi kapcsolatot is elősegítő támogatást.

A biztosított szolgáltatások, tevékenységek formái: 

 • tisztálkodás, személyes ruházat tisztítása, szárítása
 • segítő beszélgetés (mentális gondozás)
 • tanácsadás, mentálhigiénés segítségnyújtás
 • hivatalos ügyek intézésének segítése, konzultáció
 • szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, abban közreműködés
 • egészségügyi ellátásokhoz kapcsolódó szervezőmunka
 • postai küldemények érkeztetése, közvetítése
 • értékmegőrzés (az intézet erre vonatkozó szabályzatának megfelelően, illetve a szekrények befogadó kapacitásának mértékéig)

Népkonyha

9400 Sopron, Magyar utca 22.

+36 20 489 4185

A szolgáltatások igénybevételének feltételei:

 • az ellátást igénylő és a szociális munkatárs együttműködése
 • a Házirend elfogadása és betartása

Alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással napi egyszeri egy tál meleg ételt biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik más étkeztetési formát nem vesznek igénybe. 

A működés feltételei:

 • Népkonyha szolgáltatásunk a nappali melegedő közösségi helyiségében kapott helyet, ahol a rászorulók alkalmi étkeztetésére igény van
 • Az étel elfogyasztása helyben történik, melegítő konyhán történő tálalással, ennek megfelelően biztosított:
  • kézmosási lehetőség, nemenként elkülönített illemhely
  • evőeszköz és étkészlet
  • az étel osztásával megbízott személyzet

Éjjeli menedékhely

9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 10.

+36 20 489 0476

A szolgáltatások igénybevételének feltételei:

 • hajléktalan státusz
 • az ellátást igénylő és a szociális munkatárs együttműködése
 • a Házirend elfogadása és betartása 
 • női férőhelyeket jelenleg csak a téli időszakban tartunk fenn

 

Hajléktalanok részére biztosít átmeneti éjszakai pihenési, és tisztálkodási lehetőséget.

A menedékhely szolgáltatásait azok vehetik igénybe, akik éjszakáikat közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségekben töltenék, és akiknek az ellátás hiánya testi épségét, életét veszélyeztetné.

Az éjjeli menedékhely naponkénti elhelyezést nyújtó ellátás, az alapvető szükségletek kielégítését biztosító minimumszolgáltatásokkal. Az igénylők a rendelkezésre álló férőhelyek erejéig vehetik igénybe a hét minden napján 18:00 – 08:00 óráig (23 fő). A regisztráció – a személyes megjelenéskor – az ún. „Felvételi adatlapon” történik. A Házirend tartalmazza az igénybevétel feltételeit, a közösségi együttélés szabályait, ezen előírásokat be kell tartani.

Az ellátás során az alábbiakat biztosítjuk:

 • ágy (ágynemű nélkül)
 • hideg-melegvizes fürdőhelyiség
 • textíliák (törülköző, takaró)
 • tisztálkodószerek (fürdéshez és borotválkozáshoz)
 • az értékek biztonságos elhelyezése érdekében zárható szekrényt az igénybevétel idejére
 • a kliens aktivitásának, társas és családi kapcsolatainak fenntartása, az önálló életvezetés megtartása, lakhatásának lehetséges megoldása érdekében szociális munkatárs segítő közreműködése
 • folyamatos fűtés, világítás és a melegvízzel való ellátás

Átmeneti szállás

9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 10. 

+36 20 489 0476

A szolgáltatások igénybevételének feltételei:

 • hajléktalan státusz
 • az ellátást igénylő és a szociális munkatárs együttműködése
 • a Házirend elfogadása és betartása
 • orvosi igazolás egészségi állapotról
 • rendszeres jövedelem és a havonta ismétlődő takarékoskodás elfogadása
 • a térítési díj határidőre történő megfizetése
 • a kérelmező ápolást nem igénylő, önellátási képességgel rendelkező személy

Az átmeneti szállás hajléktalanok átmeneti elhelyezését biztosítja.

Az ellátást azok vehetik igénybe, akik önálló életvitelre képesek, és hajlandóságot mutatnak a hajléktalan létből való kiemelkedés érdekében kialakított együttműködésre és feladatvállalásra a szociális munkatárssal. Az ellátásért térítési díjat kell fizetni, melynek mértéke a lakó jövedelmi helyzetétől függ.

Az ellátás az igénylő kérelemének helyben hagyása, valamint a lakhatás feltételeiről szóló megállapodás, a házirend tudomásul vétele és aláírása után vehető igénybe.

A megállapodás határozott időre legfeljebb 1 év időtartamra szól. A határidő lejártát megelőző hónapban a szociális munkatárs megvizsgálja, hogy az ellátást igénybe vevő a környezetébe visszahelyezhető-e. Tapasztalatairól összegző feljegyzést készít, melyben javaslatot tesz az ügyféllel való együttműködés további lépéseiről. Ha nem helyezhető vissza, akkor az Intézet vezetőjénél kérelmezi az ellátás időtartamának további maximum 1 évvel történő meghosszabbítását. Az átmeneti szállást igénybe vevő személy részére, ha az ellátást legalább hat hónap időtartamra veszi igénybe, a szociális munkatárs gondozási tervet készít. A gondozási terv egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási feladatokat, valamint azok megvalósításának módszereit, határidejét. A gondozási terv eredményességének feltétele az ügyfél aktív közreműködése.

Az ellátás során az alábbiakat biztosítjuk:

 • éjszakai pihenés körülményeit
 • hideg-melegvizes fürdőhelyiséget a személyi tisztálkodásra
 • ételmelegítésre, főzésre, étkezésre szolgáló helyiséget
 • textíliát (ágynemű)
 • személyes ruházat tisztítására mosógépet
 • az értékek biztonságos elhelyezése érdekében zárható szekrényt, az intézményi jogviszony idejére
 • az önálló életvezetés megtartása, lakhatásának lehetséges megoldása érdekében szociális munkatárs segítő közreműködését
 • közösségi együttlétre szolgáló helyiséget

Keressen minket bizalommal!

Utcai szociális szolgálat
(Sopron MJV közigazgatási területe)

Magyar utca 22.

telefon

Nappali melegedő

Magyar utca 22.

telefon

Népkonyha

Magyar utca 22.

telefon

Éjjeli menedékhely

Kossuth LAjos utca 10.

telefon

Átmeneti szállás

Kossuth Lajos utca 10.

telefon