loader image

Pszichiátriai Betegek Ellátása

nappali ellátás • közösségi ellátás • fejlesztő foglalkoztatás

Szakmai egységünk pszichiátriai betegek és hozzátartozóik számára nyújt segítséget.

Nappali ellátás

H-P: 08:00 – 16:00

9400 Sopron, Uszoda utca 9.

+36 20 503 1802
pbne@soszi.hu

Az ellátás térítési díj fizetése mellett vehető igénybe.
A személyi térítési díj mértéke az ellátott jövedelme alapján kerül megállapításra.

A nappali ellátás elsősorban, a saját otthonukban élők részére a szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. Lehetőséget ad a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, valamint meleg élelem igénylésére, illetve elfogyasztására.

A nappali ellátási forma fontos eleme a szolgáltatás preventív hatása, hiszen az egyéni szükségletekre alapozott hosszabb távú szociális és mentális gondozással, az életvitel, életvezetés segítésével, a személyiség fejlesztésével, a közösség erejével megelőzhető, hogy a problémával küzdő egyre inkább izolálódjon, állapota rosszabbodjon.

A nappali ellátásban elsősorban azon pszichiátriai betegek részesülhetnek, akik a BNO 10 kódkönyv szerint F20-29, F31-33 diagnózissal rendelkeznek.

Azokat a személyeket látjuk el, akik:

 • tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek
 • a saját otthonukban élő, nem akut veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben, szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget

A nappali ellátást nyújtó intézmény szolgáltatásai különösen:

 • munkavégzés lehetőségének szervezése
 • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
 • konzultáció
 • igény szerinti meleg élelem biztosítása
 • szabadidős programok szervezése
 • szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése
 • hivatalos ügyek intézésének segítése
 • speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése

Az ellátottak számára egyéni igények és képességek alapján különböző tevékenységeket kínálunk:

– Kreatív foglalkozások: a különböző technikák (rajzolás-festés, montázs, kollázs készítés, termések felhasználása, bábok készítése, gipszöntés, üvegfestés, gyöngyfűzés) alkalmazása fejleszti a résztvevő kreativitását és általános készségeit, alkalmas arra, hogy érzelmi állapotokat jelenítsen meg.

– Mozgásfoglalkozások: kondicionáló terem használata – bordásfal, szobakerékpár, súlyzók, játékos torna, szabadidős játékok, jóga. A sport hozzájárul a kiegyensúlyozott életvitel kialakításához, feszültségoldáshoz. A mozgások tervezésénél igyekszünk betartani a fokozatosság elvét.

– Irodalmi, zenés foglalkozások: különböző irodalmi művek feldolgozása, felolvasás, zeneművek hallgatása, az élmények megbeszélése, színjátszó-csoport működtetése. Ez a foglalkozási forma gyarapítja az ismereteket, szélesíti a látókört, pozitív mintát ad.

Közösségi pszichiátriai ellátás

9400 Sopron, Uszoda utca 9.

+36 20 503 1802
pbne@soszi.hu

Az ellátás igénybevétele önkéntes, és térítésmentes. 

Az ellátás az igénylő kérelmére történik, ha az igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet a törvényes képviselő terjeszti elő.

A szolgáltatás olyan krónikus pszichiátriai zavarokkal élő személyeket segíti, akik folyamatos gondozást igényelnek. Szakembereink nem csak a problémával küzdő személyek, hanem – igény szerint – családjuk számára is segítséget nyújtanak.

A közösségi ellátás feladata:

 • a pszichiátriai betegek számára lakókörnyezetükben nyújt segítséget,
 • a szakemberek olyan gondozási módszereket alkalmaznak, amelyek a család segítő erejére építenek, úgy, hogy közben segítenek a családi terhek csökkentésében, s a legeredményesebb szolgáltatást nyújtják a kliens számára.

Mindez magába foglalja:

 • az ellátott testi és pszichés állapotának javítását,
 • életviteli készségeinek fejlesztését,
 • a mindennapok során jelentkező problémák feltárását és az abból adódó konfliktusok feloldását,
 • a szabadidő hasznos eltöltésének strukturálását,
 • valamint az egészségügyi ellátáshoz való hozzásegítését és kapcsolattartását más szolgáltatással.

A közösségi pszichiátriai szolgáltatás során a betegség különböző fokozataira jellemző korai figyelmeztető tünetek felfedezhetővé válnak, így azok súlyosbodása, kialakulása esetén lefolyása kevesebb problémát jelenthet a kliens, illetve környezete számára.

A közösségi ellátás a következő szolgáltatásokat biztosítja:

 • a készségek, képességek felmérése, életviteli készségek fejlesztése, megtartása,
 • az egyén pszichiátriai betegségének ismeretében az állapotváltozás követése, s a változásnak megfelelően szakmai segítségnyújtás, beavatkozás,
 • az ellátott személy és a család számára felvilágosítás nyújtása és a jobb megértés biztosítása, az adott mentális betegségről, a gyógyszeres és egyéb terápiákról, azok céljairól, eszközeiről és lehetőségeiről, egyéni esetkezelés alkalmával az egyéni célok elérése érdekében a problémák feltárása, és azok megoldásának elősegítése,
 • az ellátott személy rehabilitálása korábbi környezetébe,
 • információ nyújtása az ellátott számára az ellátórendszerek különböző szolgáltatásairól,
 • szabadidő hasznos eltöltésének strukturálása, az ellátott egyéni szükségletei alapján egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférési lehetőségek biztosítása (nyugdíjas klub, rendezvények, stb.)

Fejlesztő foglalkoztatás

9400 Sopron, Uszoda utca 9.

+36 20 503 1802
pbne@soszi.hu

A fejlesztő foglalkoztatás célja az ellátott személy munkakészségének, valamint testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő helyreállítása, megőrzése, illetve fejlesztése, új munkafolyamatok megismerése, elsajátítása. Szakembereink segítenek az ellátottnak felkészülni a nyílt munkaerőpiacon való munkavégzésre.

Az érintett meghatározott szabályok szerint, fejlesztési szerződés alapján végzi a fejlesztési tevékenységet, amelyet munka-, szervezetpszichológus javasolhat számára, ha kompetenciái nem érik el a munkavégzéshez szükséges feltételeket.

Az elvégzett tevékenységért az ellátott fejlesztési díjban részesül.

Keressen minket bizalommal!

Nappali ellátás

Uszoda utca 9.

telefon

Közösségi pszichiátriai ellátás

Uszoda utca 9.

telefon

Fejlesztő foglalkoztatás

Uszoda utca 9.

telefon