Dokumentumok

Védőnői körzetlista

Szociális alapszolgáltatások

Ez a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevételéhez szükséges kérelem.

– szociális étkeztetés –

– házi segítségnyújtás –

– közösségi ellátás –

– nappali ellátás –

nappali ellátáson belül

“Ciklámen” Idősek Klubja

“Lila Akác” Idősek Klubja

“Virágfüzér” Sérültek Napközi Otthona

Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása

Térítési díjak jegyzéke

Szociális ellátás

Ez a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez szükséges kérelem.

– Átmeneti szállás –

– Időskorúak gondozóháza –

– Idősek Otthona –

idősek otthonán belül

Balfi úti Idősek Otthona

Ikva Idősek Otthona