Szervezeti felépítés

Az Intézmény un. törzskari irányítású, egyvonalas, decentralizált, divizionális szervezet, 3 szintű hatáskör
megosztással.
A „Divízionális” szervezet Intézményi jellemzői és feltételei:

Feltételek:
• széles szolgáltatási skála
• heterogén, egymástól jogi szabályozásban és szakmai identitásban jelentősen különböző
szolgáltatások,
• különböző szakmai technikák, módszerek és mesterségbeli szabályok,
• dinamikus környezet.

Jellemzői:
• divízióvezetők nagy önállósága,
• divízión belül funkciók szerinti munkamegosztás,
• magas fokú szakértelem,
• decentralizáció, divízión belül centralizáció.

részletezés