loader image
2022-10-14

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKAT ELLÁTÓ INTÉZET MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS FELADATAIRÓL

Intézetünk Hajléktalan személyek életviteléhez, éjszakai pihenéséhez, nappali tartózkodásához és érdekérvényesítéséhez nyújt segítséget.
"

ELOLVASOM

A Soproni Szociális Intézmény olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek lehetővé teszik a kialakult veszélyhelyzetek elhárítását, a rászorulók védelmét, a krízishelyzetbe jutott személyek létfenntartását. Emellett lehetőségeket biztosítunk a munkába állásra, a társadalomba való visszailleszkedésre.

Utcai szociális szolgálat

(Sopron MJV közigazgatási területe)

Cím: 9400 Sopron, Magyar utca 22.

Elérhetőség: +36 30 827 3761

Működési idő:
11.01-től 04.30-ig 14:00-22:00
05.01-től 10.31-ig 08:00-16:00

Munkaidőn túl a mentőszolgálatot vagy a diszpécser szolgálatot kérjük értesíteni.

A diszpécser szolgálat telefonszáma: +36/92/323-000 (0-24)

Ügyfélfogadás:
nyáron: H-P 12:00-14:00
télen: H-P 14:00-16:00

A szolgáltatások igénybevételének feltételei:

 • hajléktalan státusz
 • az ellátást igénylő és a szociális munkatárs együttműködése

Feladatunk az intézményes gondozással szemben bizalmatlan, az utcán életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális segítése, egészségügyi felvilágosítása preventív célzattal, valamint a célcsoport társadalmi integrációjának elősegítése a szociális munka eszközeivel.

Az utcai szociális munka leginkább közterületre „kivitt” szociális szolgáltatás. Célja egyrészt a már nyilvántartott hajléktalan személyek segítése, másrészt a még felderítetlen hajléktalan egyének, csoportok felkutatása, bevonásának kezdeményezése az ellátórendszerbe, harmadrészt az utcai életmód felszámolásával kapcsolatos tevékenységek összehangolt működtetése.

A biztosított szolgáltatások, tevékenységek formái

 • felderítés: az utcai szociális munkatársak feltérképezik a kliensek lehetséges tartózkodási helyeit, melyeket ún. szociális térképen is rögzítenek
 • az ellátási terület rendszeres bejárása: a munkatársak rendszeresen bejárják azokat a felderített területeket, ahol a kliensek tartózkodnak
 • információnyújtás, tájékoztatás, tanácsadás: a kliens által igénybe vehető szolgáltatásokról, ellátásokról, jogosultságokról
 • túlélést segítő eszközök biztosítása: esetenként konzervvel való ellátás, meleg takaróval, ruhaneművel való ellátás,
 • segítő beszélgetés, mentális gondozás
 • szociális ügyintézés: az irodában, ügyfélfogadási időben
 • adományok közvetítése
 • jelzések fogadása – visszajelzés: már felderített vagy ismeretlen hajléktalan személyekkel kapcsolatos információk, problémák rögzítése. Az utcai szociális munkatársak a bejelentést követő, lehető legrövidebb időn belül felkeresik a helyszínt, és megteszik a szükséges intézkedéseket. Fontos a jelzések pontosan megfogalmazott adattartalma, mint pl. időpont, helyszín, azonosításra alkalmas személyleírás, az esetlegesen megtett intézkedés.
 • szállítás: a kliens beleegyezésével, előre megszervezett (pl. időpontra történő megjelenés) esetben, illetve eseti jelleggel, rendkívüli helyzet kezelésére (pl. kórházba, menhelyre történő szállítás)

Nappali melegedő

Cím: 9400 Sopron, Magyar utca 22.

Elérhetőség: +36 20 489 4185

A szolgáltatások igénybevételének feltételei:

 • hajléktalan státusz
 • az ellátást igénylő és a szociális munkatárs együttműködése
 • Házirend elfogadása és betartása

Nappali ellátást nyújtó intézmény, amely 30 fő nappali tartózkodására, tisztálkodásuk biztosítására, szabadidejük hasznos eltöltésére ad lehetőséget.

Olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a hajléktalan személyek részére biztosít személyes életvitelt elősegítő, krízishelyzetben támaszt nyújtó, közösségi kapcsolatot is elősegítő támogatást.

A biztosított szolgáltatások, tevékenységek formái: 

 • tisztálkodás, személyes ruházat tisztítása, szárítása
 • segítő beszélgetés (mentális gondozás)
 • tanácsadás, mentálhigiénés segítségnyújtás
 • hivatalos ügyek intézésének segítése, konzultáció
 • szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, abban közreműködés
 • egészségügyi ellátásokhoz kapcsolódó szervezőmunka
 • postai küldemények érkeztetése, közvetítése
 • értékmegőrzés (az intézet erre vonatkozó szabályzatának megfelelően, illetve a szekrények befogadó kapacitásának mértékéig)

Népkonyha

Cím: 9400 Sopron, Magyar utca 22.

Elérhetőség: +36 20 489 4185

A szolgáltatások igénybevételének feltételei:

 • az ellátást igénylő és a szociális munkatárs együttműködése
 • Házirend elfogadása és betartása

Alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással napi egyszeri egy tál meleg ételt biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik más étkeztetési formát nem vesznek igénybe. 

A működés feltételei:

 • Népkonyha szolgáltatásunk a nappali melegedő közösségi helyiségében kapott helyet, ahol a rászorulók alkalmi étkeztetésére igény van
 • Az étel elfogyasztása helyben történik, melegítő konyhán történő tálalással, ennek megfelelően biztosított:
  • kézmosási lehetőség, nemenként elkülönített illemhely
  • evőeszköz és étkészlet
  • az étel osztásával megbízott személyzet

Éjjeli menedékhely

Cím: 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 10.

Elérhetőség: +36 20 489 0476

A szolgáltatások igénybevételének feltételei:

 • hajléktalan státusz
 • az ellátást igénylő és a szociális munkatárs együttműködése
 • Házirend elfogadása és betartása 

Hajléktalanok részére biztosít átmeneti éjszakai pihenési, és tisztálkodási lehetőséget.

A menedékhely szolgáltatásait azok vehetik igénybe, akik éjszakáikat közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségekben töltenék, és akiknek az ellátás hiánya testi épségét, életét veszélyeztetné.

Az éjjeli menedékhely naponkénti elhelyezést nyújtó ellátás, az alapvető szükségletek kielégítését biztosító minimumszolgáltatásokkal. Az igénylők a rendelkezésre álló férőhelyek erejéig vehetik igénybe a hét minden napján 18:00 – 08:00 óráig (23 fő). A regisztráció – a személyes megjelenéskor – az ún. „Felvételi adatlapon” történik. A Házirend tartalmazza az igénybevétel feltételeit, a közösségi együttélés szabályait, ezen előírásokat be kell tartani.

Az ellátás során az alábbiakat biztosítjuk:

 • ágy (ágynemű nélkül)
 • hideg-melegvizes fürdőhelyiség
 • textíliák (törülköző, takaró)
 • tisztálkodószerek (fürdéshez és borotválkozáshoz)
 • az értékek biztonságos elhelyezése érdekében zárható szekrényt az igénybevétel idejére
 • a kliens aktivitásának, társas és családi kapcsolatainak fenntartása, az önálló életvezetés megtartása, lakhatásának lehetséges megoldása érdekében szociális munkatárs segítő közreműködése
 • folyamatos fűtés, világítás és a melegvízzel való ellátás

Átmeneti szállás

Cím: 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 10.

Elérhetőség: +36 20 489 0476

A szolgáltatások igénybevételének feltételei:

 • hajléktalan státusz
 • az ellátást igénylő és a szociális munkatárs együttműködése
 • Házirend elfogadása és betartása
 • orvosi igazolás egészségi állapotról
 • rendszeres jövedelem és a havonta ismétlődő takarékoskodás elfogadása
 • a térítési díj határidőre történő megfizetése
 • a kérelmező ápolást nem igénylő, önellátási képességgel rendelkező személy

Az átmeneti szállás hajléktalanok átmeneti elhelyezését biztosítja.

Az ellátást azok vehetik igénybe, akik önálló életvitelre képesek, és hajlandóságot mutatnak a hajléktalan létből való kiemelkedés érdekében kialakított együttműködésre és feladatvállalásra a szociális munkatárssal. Az ellátásért térítési díjat kell fizetni, melynek mértéke a lakó jövedelmi helyzetétől függ.

Az ellátás az igénylő kérelemének helyben hagyása, valamint a lakhatás feltételeiről szóló megállapodás, a házirend tudomásul vétele és aláírása után vehető igénybe.

A megállapodás határozott időre legfeljebb 1 év időtartamra szól. A határidő lejártát megelőző hónapban a szociális munkatárs megvizsgálja, hogy az ellátást igénybe vevő a környezetébe visszahelyezhető-e. Tapasztalatairól összegző feljegyzést készít, melyben javaslatot tesz az ügyféllel való együttműködés további lépéseiről. Ha nem helyezhető vissza, akkor az Intézet vezetőjénél kérelmezi az ellátás időtartamának további maximum 1 évvel történő meghosszabbítását. Az átmeneti szállást igénybe vevő személy részére, ha az ellátást legalább hat hónap időtartamra veszi igénybe, a szociális munkatárs gondozási tervet készít. A gondozási terv egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási feladatokat, valamint azok megvalósításának módszereit, határidejét. A gondozási terv eredményességének feltétele az ügyfél aktív közreműködése.

Az ellátás során az alábbiakat biztosítjuk:

 • éjszakai pihenés körülményeit
 • hideg-melegvizes fürdőhelyiséget a személyi tisztálkodásra
 • ételmelegítésre, főzésre, étkezésre szolgáló helyiséget
 • textíliát (ágynemű)
 • személyes ruházat tisztítására mosógépet
 • az értékek biztonságos elhelyezése érdekében zárható szekrényt, az intézményi jogviszony idejére
 • az önálló életvezetés megtartása, lakhatásának lehetséges megoldása érdekében szociális munkatárs segítő közreműködését
 • közösségi együttlétre szolgáló helyiséget

Korábbi híreink

Maminbaba – avagy a szórakoztató anyacsinosító

Maminbaba – avagy a szórakoztató anyacsinosító

A hordozós latin fitness egy igazán szórakoztató, intenzív és egyben csinosító mozgásforma a kisbabás és várandós anyukák számára. Hogy mi kell hozzá? Csupán egy babahordozó. Ugyanis a babák hordozóba kötve vagy az édesanyjuk pocakjában ringatózhatnak kellemes latin zenére az órák alatt.

Élelmiszermentés – a pazarlás ellen, a rászorulókért

Élelmiszermentés – a pazarlás ellen, a rászorulókért

A túlfogyasztás és pazarlás egyre nagyobb mértékben nő világszerte. Az ételpazarlás egy máig megoldatlan probléma, és mindenhol élnek olyan emberek, családok, akik a boltok számára már nem hasznosítható élelmiszereket szívesen látnák asztalukon.

A tudatos odafigyelés művészete – Babajóga

A tudatos odafigyelés művészete – Babajóga

Az érintéssel együtt járó mozgás az egyik a legerősebb pozitív inger, ami babát érheti. A jógában ez a stimuláció az anya és a baba kölcsönös részvételével történik, de a baba ritmusában. Németh-Pap Erika minden érdeklődőt elkalauzol a jóga világába a következő Baba-Mama Klub előadásán.

Színezzetek velünk!

Színezzetek velünk!

Aranykorukat élik a színezők, ezt bátran kijelenthetjük, ugyanis az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyre népszerűbbek a felnőttek körében is nekik szánt színezők.

TÁJÉKOZTATÓ

TÁJÉKOZTATÓ

2023. január 01-től megváltozott a Soproni Szociális Intézmény bankszámlaszáma.

MEGBÍZOTT INTÉZMÉNYVEZETŐ A SOSZI ÉLÉN

MEGBÍZOTT INTÉZMÉNYVEZETŐ A SOSZI ÉLÉN

Péli Nikoletta, intézményünk igazgatója hamarosan anyai örömök elé néz, ezért távollétében, 2023.01.01-től igazgatói feladatait Joós Bernadett, a Soproni Szociális Intézmény szakmai vezetője és egyben intézményvezető-helyettese látja el.

Ringató – Kodályi elvek a gyermeknevelésben

Ringató – Kodályi elvek a gyermeknevelésben

A 2022-es év utolsó Baba-Mama Klub előadásán egy igazán érdekes témával ismerkedhetnek meg az érdeklődök, ugyanis a zenei nevelésről és annak pozitív hatásairól lesz szó.